Adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések

Ezen szerződési feltételek a Iuvenis Neogradiensis Polgári Társulás (a továbbiakban: Üzemeltető) valamint a vevő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelességeit határozzák meg az Üzemeltető www.varlak.eu (a továbbiakban varlak.eu) domain név alatt elérhető internetes webáruházon és a jegyelővételi információs rendszeren keresztül történő értékesítés során.

Üzemeltető és Vevő (a továbbiakban Szerződő felek): A szerződési feltételek varlak.eu internetes oldalon történő vásárlás esetén érvényesek. A szerződési feltételek a varlak.eu internetes oldalon való megjelentetésükkel lépnek érvénybe. Minden más kapcsolatról az Üzemeltető és a Vevő közt, amelyek nincsenek az általános szerződési feltételekbe foglalva, az 513/1991 számú törvény rendelkezik. Vevőnek számít az a természetes vagy jogi személy, aki elektronikus úton a varlak.eu oldalról árut rendel. Az elektronikus rendelés alatt az elküldött elektronikus formanyomtatvány értendő, amely a Vevő adatait, valamint a varlak.eu elektronikus üzlet kínálatából rendelt árut, valamint annak az elektronikus üzlet által megadott teljes árát tartalmazza. Árunak számít minden, az Üzemeltető által a varlak.eu oldal érvényes árlistáján közzétett termék vagy szolgáltatás.

Az Üzemeltető elérhetőségei:

Iuvenis Neogradiensis polgári társulás
98601, Fülek, Sládkovic u. 1208/1
Szlovákia
Telefonos elérhetőség: +421 908 938 192 (10:00 és 18:00 között hívható) E-mail: info@varlak.eu
A Vevő elektronikus árurendelése és a fizetés menete, ahogy a Vevő személyes adatai is, védettek. A személyes és bizalmas információk biztonságosan mentésre kerülnek a varlak.eu oldalon.

2. Rendelés

Az elektronikus rendelés érvényességének feltétele az elektronikus formanyomtatvány valós és teljes kitöltése. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a kárért, amely a Vevő hiányos, ill. hibás regisztrációjából kifolyólag keletkezett. Ide tartozik a rendelési folyamat utasításainak be nem tartása, vagy a rendelési felület bármi nemű manipulálása is. Az Üzemeltető szintén nem vállal felelősséget a kárért, amely a Vevőt saját hibájából érte. Az Üzemeltető által fogadott elektronikus rendelés a adásvételi szerződés érvénybe lépését jelenti. A adásvételi szerződés az Üzemeltető és a Vevő közt az elektronikus rendszerben történő érvényes igazolás alapján lép életbe. A tovább gomb lenyomása után, a vevőnek legfeljebb három órája van, hogy megvegye, ill. kifizesse a jegyét. Ezt követően a rendszer ugyanis megszakítottnak jelöli a rendelést. Az Üzemeltető köteles e-mail üzenettel igazolni (a Vevő által az elektronikus rendelés során megadott érvényes e-mail címre) az elektronikus rendelés tartalmát, amint azt az Üzemeltető kézhez kapta, különben az adásvételi szerződés a szerződő felek közt nem lép hatályba. A Vevő köteles az Üzemeltető által e-mailben küldött elektronikus rendelésről szóló visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Abban az esetben, ha az Üzemeltető által küldött visszaigazoló e-mail és az elektronikus rendelés közt eltérések mutatkoznak, a Vevő köteles az Üzemeltetőt erről e-mailben tájékoztatni az info@varlak.eu címeken. Az elektronikus rendelés fő feltételeinek a következők számítanak:
a. A Vevő önigazolása, azaz a természetes személy, ill. jogi személy neve, címe, elérhetőségei.(telefonszám vagy e-mail cím).
b. A katalógusból rendelt áru kódja vagy leírása.
c. A rendelési utasítások pontos követése
Ha a rendelés nem tesz eleget a fent említett feltételeknek, nem tekinthető teljesnek. Az Üzemeltető ilyen esetben megkísérli a kapcsolatfelvételt a Vevő, és kitölti/pontosítja a szükséges adatokat. Az elektronikus rendeléshez szükséges adatok megszerzése pillanatától a rendelés teljesnek minősül. Amennyiben a rendelés után az Ön fiókjába nem érkezett visszaigazoló levél, kérjük ellenőrizze a Spam mappát is. Ha ott sem találja, kérjük, minél hamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot. Amennyiben utánvételre rendelt árut Szlovákiában és nem veszi át, az eladó 30%-os kárpótlást igényelhet a megrendelés összegéből!

3. A rendelés érvénytelenítése

A Vevőnek jogában áll indoklás nélkül érvényteleníteni elektronikus rendelését, amennyiben az Üzemeltető még nem reagált visszaigazoló levéllel. Az Üzemeltető fenntartja a rendelés (vagy a rendelés egy részének) érvénytelenítésének jogát, amennyiben az nem beszerezhető, vagy a beszerző látványos árkülönbséget szabott meg. Ilyen esetben az Üzemeltető azonnal értesíti a Vevőt. Amennyiben a Vevő már kifizette a rendelését vagy annak egy részét, a kifizetett összeget az Üzemeltető 30 napon belül visszautalja a Vevő számlájára.

4. Az árakról

Minden áru pontos ára megtalálható varlak.eu oldalon. Az Üzemeltető fenntartja az árak csökkenésének, ill. növelésének jogát. Az árak változása azoknak a honlapra kerülésükkel lép érvénybe. Az árváltozás a már megrendelt, de még át nem vett árura nem vonatkozik. Abban az esetben, ha a varlak.eu egy termékén egyértelműen hibás ár jelenik meg rendszerhibából vagy más okból adódóan (pl.: 0 €, -1 €), az Üzemeltetőnek nem kötelessége a feltüntetett áron adni a terméket. Ha a Vevőnek nem felel meg a termék valós ára, jogában áll visszalépni a szerződéstől.

5. Fizetési feltételek

Bankkártyás fizetés esetén a Vevő előre fizet. A számlázást euróban vezetjük.

6. Visszalépés a szerződéstől

Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem váltja vissza és nem refundálja a már megvásárolt és a rendszer által kigenerált jegyet.

7. Adatkezelési irányelvek és adatvédelmi szabályzat

I. Általános rendelkezések

Az Üzemeltető, mint a VárLak Fesztivál szervezője és adatkezelője, a fesztiválra és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra jegyeket és kuponokat értékesít, ezen felül a rendezvényt lebonyolítja, az azokra látogató vendégeket a rendezvényre belépteti, továbbá magukon a rendezvényeken a saját maga, illetőleg a közreműködő partnerei által nyújtott szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosít.

A jegyvásárlás, a rendezvényre történő beléptetés, valamint a rendezvényeken a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása során, illetve az esetleges nyereményjátékok során szükséges, hogy az Üzemeltető megszerezze (rögzítse, meghatározott ideig tárolja) a jegyvásárlók, a rendezvényekre látogató személyek, és a nyereményjátékokban részt vevők bizonyos adatait.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy biztosítsa az Üzemeltető előző bekezdésben említett tevékenységének törvényes kereteit és az adatvédelem alkotmányos elveinek érvényesítését. Az Üzemeltető kijelenti, hogy az által végzett adatkezelés minden szakaszában a tisztesség és törvényesség elveinek betartásával történik. Továbbá az Üzemeltető kijelenti, hogy személyes adatokat csak meghatározott célból, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig kezel és azokat magáncélra nem használja fel.

II. Adatkezelő adatai

Neve: Iuvenis Neogradiensis polgári társulás

Bejegyezve: lásd fenn

Kapcsolattartó neve: Szvorák Dávid

Elérhetőség: info@varlak.eu , szvorakd@gmail.com

III. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a VárLak Fesztivál résztvevőinek regisztrációja, jegyvásárlás biztosítása, a résztevevőkkel való célhoz kötött kapcsolattartás, a résztvevők azonosítása, a többi résztevőtől való megkülönböztetése, illetve a nyereményjáték során a nyertes vagy nyertesek felkeresése, az Üzemeltető és a VárLak Fesztivál társszervezői általi marketing levelek küldése, illetve a fesztivál után készülő résztvevői statisztika elkészítése.

IV. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható a következő e-mail címen: info@varlak.eu. Az adatkezelésről szóló hozzájárulás visszavonásával az azonosítás ellehetetlenülése miatt a nyereményjátékokban és a rendezvényen való részvétel törlődik.

V. Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a hozzáférés visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulástól számított öt évig kezeljük. A személyes adatokat a rendezvényen és a nyereményjátékok során azonosításra, illetve marketing célokra használjuk. Az adatkezelés visszavonását vagy az öt év elteltét követően az adatok anonimizálásra kerülnek és névtelenítve, kizárólag statisztikai célokra használjuk fel.

VI. Kezelt adatok köre

  • vezeték-és keresztnév
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • születési dátum
  • lakcím

VII. Adatbiztonság

A kezelt személyes adatokhoz kizárólag Üzemeltető azzal meghatalmazott munkatársai és a VárLak Fesztivál kijelölt önkéntesei férnek hozzá, s megfelelő biztonsági szintek kialakításával védenek minden személyes adatot az illetéktelen hozzáféréstől. Az adatok titkosított hozzáférésű adatbázisban tárolódnak, a nyereményjáték illetve a jegyelővétel adatkezelő felülete és adatbázisa jelszóval védett illetve titkosított. A rendezvény során, nyomon követhető módon, a jegykezelő személyzet delegált, saját jelszóval rendelkező tagjai férhetnek hozzá az adatokhoz.

9. Végső rendelkezések

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a kárért, amelyet a Vevő hibás internetkapcsolata vagy a varlak.eu oldalra való hibás kapcsolódás idézett elő. Az Üzemeltető felhívja Vevői figyelmét, hogy a varlak.eu honlapon közzétett információk előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a varlak.eu honlapról származó információk felhasználása miatt következtek be. Az Üzemeltető bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja árukészletét. Az Üzemeltetőnek jogában áll a fenti általános szerződési feltételeket megváltoztatni, ill. megtoldani. Az általános szerződési feltételek változásai a varlak.eu honlapra való felkerülésükkor lépnek érvénybe. Az elektronikus rendelés elküldésével a Vevő megerősíti az Üzemeltető által közzétett szerződésben foglaltakat.